Olika klasser för imkanaler

Då användningsområdet för imkanaler är brett och omfattar både vanliga spisfläktar i bostäder till större kök med bl.a. fritöser och kolgrillar, så har kraven delats in i olika klasser. Totalt 5 st klasser för olika typer av situationer har skapats.

KLASS 1A

Klass 1 A är godkänd för all typ av matlagning inklusive matlagning på träkolsgrillar och likande. Klass 1A ska alltid väljas när man använder stekbord, fritöser och liknande öppna stek- och grillytor utan ett reningssystem.

För att imkanalen ska vara godkänd för klass 1 gäller att rostfria stålmaterial måste väljas. Dessutom ställs specifika krav på sammanfogning, isolering, upphängningar, avstånd till brännbart material och kanalens täthet. Alternativt ska samtliga ingående komponenter ha genomgått ett godkänt test enligt ISO 6944-2:2009. Ett klass 1-system får inte kopplas ihop med andra kanaler. Kanalsystemet ska kunnas rengöras med våt rengöringsmetod.

KLASS 1B

Klass 1 B kan användas för valfri storköksutrustning som drivs av el eller gas under förutsättning att kanalsystemet i hela sin längd förses med ett invändigt släckningssystem.

Imkanaler i 1 B kan utföras såväl av rostfritt stål som normalt förekommande standardprodukter inom svenskt leverantörssortiment av ventilationskanaler, det vill säga svartplåt eller varmförzinkad plåt. Även här finns det krav på sammanfogning, isolering, uppphängningar, avstånd till brännbart material och kanalens täthet. Alternativt ska samtliga ingående komponenter ha genomgått ett godkänt test. Kanalen får kopplas ihop med andra kanaler om det inte försvårar rengöringen. Kanalen ska kunna göras rent med våt rengöringsmetod.