Olika klasser för imkanaler

Då användningsområdet för imkanaler är brett och omfattar både vanliga spisfläktar i bostäder till större kök med bl.a. fritöser och kolgrillar, så har kraven delats in i olika klasser. Totalt 5 st klasser för olika typer av situationer har skapats.

KLASS 3

Klass 3 är godkänd som imkanal för hushållsspisar i bostäder, pentryn och liknande.

För klass 3 kan normalt förekommande standardprodukter inom svenskt leverantörssortiment av ventilationskanaler användas, det vill säga svartplåt eller varmförzinkad plåt. Det finns krav på sammanfogning, isolering, upphängningar och täthet. Kanalen får kopplas samman med andra kanaler. Kanalsystemet ska kunna göras rent med torr rengöringsmetod.

Du kan läsa mer om kraven för de olika klasserna i vår branschstandard som du enkelt kan ladda ner (se nedan).