Olika klasser för imkanaler

Då användningsområdet för imkanaler är brett och omfattar både vanliga spisfläktar i bostäder till större kök med bl.a. fritöser och kolgrillar, så har kraven delats in i olika klasser. Totalt 5 st klasser för olika typer av situationer har skapats.

KLASS 2A

En imkanal i klass 2 A är till för matlagningsprocesser som inte medför så stora fettbeläggningar i kanalen, till exempel elektriska pizzaugnar, kokgrytor, varmluftsugnar och uppvärmningskök.

För klass 2 kan normalt förekommande standardprodukter inom svenskt leverantörssortiment av ventilationskanaler användas, det vill säga svartplåt eller varmförzinkad plåt. Det finns krav på brandskyddsavstånd från kanalen och den ska kunna rengöras med torr rengöringsmetod. Därtill finns krav på sammanfogning, isolering, upphängningar och täthet. Kanalen får kopplas ihop med andra kanaler om det inte försvårar rengöringen.

KLASS 2B

En imkanal i klass 2 B kan användas för valfri storköksutrustning som drivs av el eller gas under förutsättning att ett reningssystem (till exempel UV-ljus eller ozonrening) monteras i kanalsystemet, som minskar risken för att brännbara avsättningar bildas i kanalsystemet.

Imkanaler i klass 2 B kan utföras av normalt förekommande standardprodukter inom svenskt leverantörssortiment, det vill säga svartplåt eller varmförzinkad plåt. Även här finns det krav på sammanfogning, isolering, uppphängningar, avstånd till brännbart material och kanalens täthet. Kanalen får kopplas ihop med andra kanaler om det inte försvårar rengöringen. Kanalen ska kunna göras ren med torr rengöringsmetod.