Ett långt arbete för att enas

Det branschgemensamma arbetet med Imkanal 2012 fortsätter, och en ny version, 2012:2, har tagits fram. Version 2012:2 består av samma krav och förutsättningar som version 2012:1, de förändringar som är gjorda är av redaktionell karaktär, där texter har flyttats och sammanförts för att uppnå en mer lättläst struktur. Tillkommit har också några ”att tänka på-texter” samt en översiktstabell som kan underlätta och ge en snabb kontroll av de villkor och krav som gäller för respektive klass.

Imkanal.se 2012:1 har tagits fram av Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund SSR, Entreprenörsföretagen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP, Brandskyddsföreningen Sverige, Lindab, Fläkt Woods, Hallströms Verkstäder, Profiduct, Svensk Ventilation, Paroc samt Fluetec. Scrolla ner för länkar!

Arbetsmiljöverket, Boverket och Brandkonsulten AB har lämnat synpunkter under arbetet.

Gruppen började sitt arbete under 2008, eftersom det inom branschen fanns många olika uppfattningar om hur imkanaler ska byggas. Detta ledde till osäkerhet för alla inblandade parter, både för konsulter som ska projektera, entreprenörer som ska bygga men inte minst för byggherrar och brukare som inte vet vad de ska ställa för kvalitetskrav. Lokalt är det byggnadsnämnden som ska kontrollera att byggreglerna följs, men eftersom reglerna upplevs som svårtolkade har det runt om i Sverige utvecklats olika tolkningspraxis. Därför tog ventilationsbranschen tillsammans med organisationer och myndigheter fram den första rekommendationen, Imkanal 2010, som publicerades under sommaren 2010.De nya byggreglerna från Boverket (BBR19) som träde i kraft den 1 januari 2012 förändrade och skärpte kraven på imkanaler jämfört med tidigare regler. De nya reglerna liknar rekommendationerna i Imkanal 2012. Samverkansgruppen har tillsammans uttolkat reglerna i sin helhet i den nya rekommendationen Imkanal.se 2012:2, som är en uppdatering av Imkanal 2012.