Imkanal 2022

Den här webbsidan är tänkt att fungera som ett hjälpmedel vid nybyggnad och ombyggnad av alla typer av lokaler som ska användas för matlagning. Sidan riktar sig till byggherrar och restaurangägare, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och andra som vid något tillfälle i byggprocessen har funderingar om hur storköksventilationen behöver vara utförd.

Skriften Imkanal 2022 tolkar BBR ur brandsynpunkt, men det finns även andra krav att ta hänsyn till, så som arbetsmiljö, lukt, återvinning, hygien mm. Nyheterna på webbsidan är avsedda att ge ytterligare vägledning vid projektering med hjälp av den kunskap och erfarenhet som finns inom området.

Vad du ska tänka på vid projektering.
Läs mer här

Regler och krav gällande säkerhet som arbetsgivaren
ska känna till.
Läs mer här

Information om att arbeta med ozon- eller UV-ljus.
Läs mer här

Förslag på skyltar för imkanalsystem och ozonanläggning
Läs mer här

Information och filmer om brandtester.
Läs mer här