Skyltar

Förslag på skyltar för imkanalsystem och ozonanläggning

I informationstexterna här på hemsidan om imkanaler framkommer att det är lämpligt att föreskriva skyltning av olika funktioner och komponenter. Detta är förslag på hur skyltarna lämpligen skulle kunna utformas.

Renslucka får ej blockeras


Storlek 70x20mm, Vit skylt, Svart text, 2 hål för skruv

Rad 1 (6mm): Renslucka
Rad 2 (6mm): Får ej blockeras

Storlek 130x30mm, Gul skylt, Svart text, 2 hål för skruv

Rad 1 (8mm): OBS!
Rad 2 (6mm): Anläggningen är försedd med ozon.

Storlek 150x30mm, Vit skylt, Svart text, 2 hål för skruv

Rad 1 (6mm): Detta kök fungerar för all typ av matlagning
Rad 2 (6mm): exkl. kolgrillar, förutsatt att
Rad 3 (6mm): renings-/släckningssystemet är i funktion.

Storlek 130x30mm, Röd skylt, Vit text, 2 hål för skruv

Rad 1 (6mm): När larmsignal ljuder,
Rad 2 (6mm): lämna byggnaden och tillkalla service
Rad 3 (6mm): för ventilationsanläggning.