Allmän information

Imkanal

Imkanal kallar man en ventilationskanal som ska evakuera (suga ut) luft från ett matlagningsutrymme, vilket omfattar allt från storkök till lägenhetskök.

Från början var imkanal ett samlingsbegrepp för all frånluftsventilation från utrymmen där det fanns behov av att ventilera ut vattenånga. Till exempel så kallades frånluftskanaler från badrum, tvättrum och liknande för imkanaler.

Ozon- eller UV-ljusbehandling

Behandling med ozon kan användas för att reducera mängden fett i ventilationssystem och för att förhindra luktspridning till omgivningen. Det kan också reducera brandrisken och möjliggöra energiåtervinning. Man måste dock vara försiktig, eftersom ozon i grunden är en giftig gas.

Om det brinner

I imkanalerna samlas fett från matlagningen, och det fettet kan börja brinna. Så om en brand uppstår i köket, är risken stor att branden sprids in i kanalerna och att det fortsätter brinna där.

En brand i en imkanal blir ofta våldsamt intensiv och utsätter imkanalen för stora påfrestningar. Som exempel kan ni se tre provningar med olika typer av kanalsystem där ingen av kanalerna klarade gällande brandkrav.